ज्वाइँ जागिरे रहेको हिमालयन रिमा अर्थमन्त्री शर्माले गरिदिए साढे छ अर्बको व्यापार सुनिश्चित

31

ज्वाइँ जागिरे रहेको हिमालयन रिमा अर्थमन्त्री शर्माले िदिए साढे छ अर्बको व्यापार सुनिश्चित

More at: r/NepalStock by ggg_deep

ALSO READ  Garho xa hai ..... Ekdum Garho Xa !
1 Comment
  1. ggg_deep says

    bad news for NRIC holders

Leave A Reply

Your email address will not be published.